• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Miniature Grit Shaft Mounted Cup Brush, with Abrasive Sanding

Miniature Grit Shaft Mounted Cup Brush, with Abrasive Sanding

Optimal for rust removal, base polishing of plating coating, removal of coatings, etc., finish of welding locations, deburring of press cutting, cast items, and polishing of metal surfaces.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SMC-244
SMC-245
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter Diameter
(mm)
Bracket Diameter Bristle Length
9 Day(s) or more 201610
9 Day(s) or more 252115

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Cup Type Brush Shaft Diameter(mm) 3 Material Nylon with Abrasive Grain # 320
Shaft Length 30

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)