• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Miniature Stainless Steel Shaft Mounted Cup Brush

Miniature Stainless Steel Shaft Mounted Cup Brush

Optimal for rust removal, base polishing of plating coating, removal of coatings, etc., finish of welding locations, deburring of press cutting, cast items, and polishing of metal surfaces.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SMC-242
SMC-243
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter Diameter
(mm)
Bracket Diameter Bristle Length
9 Day(s) or more 201610
9 Day(s) or more 252115

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Cup Type Brush Wire Diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 3
Material Black Hair Shaft Length 30

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)