• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cast Iron Prism Shape V Block

Cast Iron Prism Shape V Block

Manufactured as 2 pieces to 1 set, with the V grooves and bottom running in parallel. Very useful for inspection of circular objects and others, lapping the curves of machines, etc. V-groove is 90 degrees.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
JP101
JP102
JP103
JP104
Part NumberVolume DiscountDays to ShipWidth
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Degree of deviation between base surface and V groove
(μm)
Nominal V Width
(mm)
Mass
(kg)
Quote 10040307100302(set)
Quote 15050388150363.5(set)
Quote 20070559200509(set)
Quote 30010080103007028(set)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type V Block Material Cast Iron Type V-Grooved Box
Main body: option Main Body

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)