• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cast Iron V Block with Fittings

Cast Iron V Block with Fittings

Manufactured as 2 pieces to 1 set, with the V grooves and bottom of the 2 pieces running in parallel. Comes with a clamp for fixing the workpiece. (1 pc) Use for round object measurement or machining.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
JG101
JG102
JG104
Part NumberVolume DiscountDays to ShipWidth
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Degree of deviation between base surface and V groove
(μm)
Nominal V Width
(mm)
Mass
(kg)
Quote 125508010125556.5(set)
Quote 150659010150659(set)
Quote 200100140152008520(set)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type V Block Material Cast Iron Type V-Grooved Box
Main body: option Main Body

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)