• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cast Iron X Block

Cast Iron X Block

Each of the 4 sides has V-grooves. Various V-groove widths are provided. Manufactured as 2 pieces to 1 set, with the V grooves and bottom of the 2 pieces running in parallel.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
JL101
JL102
JL103
JL104
Part NumberVolume DiscountDays to ShipWidth
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Degree of deviation between base surface and V groove
(μm)
Nominal V Width
(mm)
Mass
(kg)
Quote 110601001011025、40、45、509(set)
Quote 150851401015045、65、70、8015(set)
Quote 200851701520060、70、90、10022(set)
Quote 250902001525070、80、100、12030(set)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type V Block Material Cast Iron Type V-Grooved Box
Main body: option Main Body

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)