• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Hard Steel Precision V Block, Class A

Hard Steel Precision V Block, Class A

[Features]
· Manufactured as 2 pieces to 1 set, with the V grooves and bottom of the 2 pieces running in parallel.
· Very useful for inspection of circular objects and others, as well as use as an auxiliary block (jig).
· All sizes are quenched products with a 90-degree V groove

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
JA201
JA202
JA204
JA205
JA206
JA207
Part NumberVolume DiscountDays to ShipWidth
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Nominal V Width
(mm)
Mass
(kg)
7 Day(s) or more 38192438200.3(set)
Quote 50222850250.4(set)
Quote 75355075452(set)
Quote 1003860100503(set)
Quote 1254570125656(set)
Quote 15060901507513(set)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type V Block Class Grade A Degree of deviation between base surface and V groove(μm) 5
Type V-Grooved Box Material Hard Steel Main body: option Main Body

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)