• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Magnetic Holder

Magnetic Holder

Alcino material is used for the magnetic steel, providing a powerful attractive force. Can be used for a variety of applications, including embedding in jigs and tools as well as scale retention, etc.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
RH-001
RH-002
RH-002R
RH-0015
RH-0025R
RH-01
RH-01R
RH-02
RH-03
RH-03R
RH-04
RH-05
Part NumberVolume DiscountDays to ShipShape Adsorption Power
(N)
Handle Y/N Screw hole Y/N Size (mm) Mass
(g)
Mounting Screw Hole Surface Treatment Accessory
3 Day(s) or more Round shape9NANAø10×1510NAPlatingNA
Quote Round shape55NANAø20×1537NAPlatingNA
Quote Round shape55NANAø20×2050NAPlatingNA
Quote Round shape30NANAø15×1520NAPlatingNA
Quote Round shape110AvailableAvailableø25×2595M6PaintT Bolt
Quote Round shape110AvailableAvailableø25×30115M6PaintT Bolt
Quote Round shape110AvailableAvailableø30×25135M6PaintT Bolt
Quote Rectangular110AvailableAvailable25×25×25120M6PaintT Bolt
Quote Rectangular200AvailableAvailable25×25×57270M6PaintT Bolt
Quote Round shape200AvailableAvailableø30×30160M6PaintT Bolt
Quote Round shape350AvailableAvailableø40×30290M8PaintT Bolt
3 Day(s) or more Round shape500AvailableAvailableø50×40610M8PaintT Bolt

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)