• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Mini level

Mini level

[Features]
· Compact level with an emphasis on portability.
· Allows use in narrow spots where leveling instruments previously could not be used.
· A spirit level with high sensitivity which can be used for installation of general machinery and equipment despite its compactness.
· With adjustment screws that can adjust the level.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
AF100
AF101
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSensitivity
(mm/m)
Mass
(kg)
Supplement
Same day 0.050.28It has adjustment screws that can adjust the level.
Quote 0.10.28It has adjustment screws that can adjust the level.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Level gauge Length(mm) 110 Magnet NA
Height(mm) 29 Thickness(mm) 27 Color Silver

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)