• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Fixed precision level

Fixed precision level

[Features]
· A small precision level with high sensitivity.
· Manufactured with the same sensitivity as a general purpose machining flat level, etc.
· Can be used over a wide range such as for centering in narrow spaces, for machinery inspection, for assembly, for embedding in mechanical mounts.
· Models are sorted by sensitivity, allowing use for multiple purposes

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
AS101
AS102
AS201
AS202
AS301
AS302
AS401
AS402
AS403
Part NumberVolume DiscountDays to ShipLength
(mm)
Height
(mm)
Thickness
(mm)
Sensitivity
(mm/m)
Mounting hole diameter x interval
(mm)
Mass
(kg)
2 Day(s) or more 10024200.054.5×900.2
2 Day(s) or more 10024200.14.5×900.2
2 Day(s) or more 8019170.54.5×700.12
2 Day(s) or more 80191724.5×700.12
Same day 6019170.53.5×500.12
2 Day(s) or more 60191723.5×500.12
Same day 10024200.02None0.25
2 Day(s) or more 10024200.05None0.25
2 Day(s) or more 10024200.1None0.25

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Level gauge Magnet NA Color Silver

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)