• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

882A slope level

882A slope level

A level for inclination measurement. When the bubble matches the scale line center, the body angle scale and Vernier scale can be used to read the angle. Equipped with an auxiliary bubble tube for accurate measurement.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
AK101
AK102
Part NumberVolume DiscountDays to ShipHeight
(mm)
Measuring Range
(°)
Mass
(kg)
Quote 140452.7
Quote 170903

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Level gauge Length(mm) 250 (Base) Magnet NA
Thickness(mm) 44 (Base) Color Silver Resolution(Minute) 12

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)