• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Micro slant level

Micro slant level

[Features]
· Can measure large inclinations (gradients) which cannot be measured with a normal spirit level.
· The maximum inclination height is 20 mm per 200 mm.
· The values measured by the micrometer of this device are not by angle (degree) but by gradient (tangent).
· Bubble sensitivity is shown at 200 mm pitch

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
AG101
AG102
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNominal
(mm)
Sensitivity
(mm/m)
Mass
(kg)
Supplement
41 Day(s) or more 0.010.012.2The values measured by the micrometer of this device are not by angle (degree) but by slope (tangent).
41 Day(s) or more 0.020.022.2The values measured by the micrometer of this device are not by angle (degree) but by slope (tangent).

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Level gauge Length(mm) 227 Magnet NA
Height(mm) 75~95 Thickness(mm) 50 Color Black
Measuring Range(mm/200mm) 20

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)