• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Precision Flat Level (JIS B7510 A Class)

Precision Flat Level (JIS B7510 A Class)

[Features]
· A Grade A product, displaying the JIS symbol, for use in precision inspections.
· The main bubble tube has a bubble chamber in which the bubble length can be adjusted.
· The bottom surface has a V groove and can also measure cylindrical objects.
· A heat nonconductor board is equipped on both sides of the main body.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
AC151
AC152
AC153
AC201
AC202
AC203
AC251
AC252
AC253
AC301
AC302
AC303
Part NumberVolume DiscountDays to ShipLength
(mm)
Height
(mm)
Nominal
(mm)
Sensitivity
(mm/m)
Mass
(kg)
2 Day(s) or more 150441500.021
3 Day(s) or more 150441500.051
6 Day(s) or more 150441500.11
Same day 200462000.021.4
4 Day(s) or more 200462000.051.4
6 Day(s) or more 200462000.11.4
41 Day(s) or more 250462500.021.6
41 Day(s) or more 250462500.051.6
41 Day(s) or more 250462500.11.6
6 Day(s) or more 300503000.021.8
41 Day(s) or more 300503000.051.8
41 Day(s) or more 300503000.11.8

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Level gauge Magnet NA Thickness(mm) 42
Color Silver

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)