• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Rectangular Straight Edge Grade A Quenched JIS B7514 Standard Product

Rectangular Straight Edge Grade A Quenched JIS B7514 Standard Product

[Features]
· A rectangle product which has passed the JIS standards for straight rulers (JISB7514).
· It is ideal for inspecting flatness, straightness, parallelism, etc.
· The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.
· All sizes are quenched products

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
EC101
EC102
EC103
Part NumberVolume DiscountDays to ShipLength
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Straightness/Parallelism
(μm)
Mass
(kg)
Features
Quote 340105031.4The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.
Quote 540105042.2The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.
Quote 1040126066The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Straight edge Angle(°) 180

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)