• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

I-shaped Straight Edge Grade A Quenched JIS B7514 Standard Product

I-shaped Straight Edge Grade A Quenched JIS B7514 Standard Product

[Features]
· An I-type product which has passed the JIS standards for straight rulers (JISB7514).
· It is ideal for inspecting flatness, straightness, parallelism, etc.
· The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.
· For products with the length of 1,500 mm or above, elongated handle holes are made for easy operation.
· All sizes are quenched products

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
EB101
EB102
EB103
Part NumberVolume DiscountDays to ShipLength
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Straightness/Parallelism
(μm)
Mass
(kg)
Features
26 Day(s) or more 340105031.1The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.
31 Day(s) or more 540105042The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.
41 Day(s) or more 1040126065The precision surface dimension (same as nominal dimension) excludes 20 mm from both ends.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Straight edge Angle(°) 180

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)