• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Seraton Mini Flat Type Pack of 10【10 Pieces Per Package】

Seraton Mini Flat Type Pack of 10

A standard ceramic fiber grindstone. Ceraton with a reduced size that is ideal for micro machining.

Part Number
CMB-035
CMB-055
CMB-075
CMB-095
CMB-121
CMBL-035
CMBL-055
CMBL-075
CMBL-095
CMBL-121
CMBR-035
CMBR-055
CMBR-075
CMBR-095
CMBR-121
CMG-035
CMG-055
CMG-075
CMG-095
CMG-121
CMN-035
CMN-055
CMN-075
CMN-095
CMN-121
CMOR-035
CMOR-055
CMOR-075
CMOR-095
CMOR-121
CMP-035
CMP-055
CMP-075
CMP-095
CMP-121
CMR-035
CMR-055
CMR-075
CMR-095
CMR-121
CMY-035
CMY-055
CMY-075
CMY-095
CMY-121
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
Thickness
(mm)
Width
(mm)
Length
(mm)
Color

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4000.30.350Blue

10 Pieces Per Package

8 Day(s) or more 4000.50.550Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4000.70.750Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4000.90.950Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4001212100Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2800.30.350Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2800.50.550Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2800.70.750Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2800.90.950Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2801212100Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1800.30.350Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1800.50.550Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1800.70.750Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1800.90.950Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1801212100Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5000.30.350Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5000.50.550Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5000.70.750Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5000.90.950Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5001212100Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3600.30.350Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3600.50.550Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3600.70.750Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3600.90.950Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3601212100Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2500.30.350Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2500.50.550Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2500.70.750Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2500.90.950Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2501212100Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10000.30.350Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10000.50.550Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10000.70.750Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10000.90.950Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10001212100Pink

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 12000.30.350Red

10 Pieces Per Package

Same day 12000.50.550Red

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 12000.70.750Red

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 12000.90.950Red

10 Pieces Per Package

Quote 12001212100Red

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7000.30.350Yellow

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7000.50.550Yellow

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7000.70.750Yellow

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7000.90.950Yellow

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7001212100Yellow

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Ceramic Fiber Grindstone

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)