• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Seraton Mini Flat Type Pack of 3 with Holder【3 Pieces Per Package】

Seraton Mini Flat Type Pack of 3 with Holder

A standard ceramic fiber grindstone. A trial pack of Ceraton with reduced size that is ideal for micro machining.

Part Number
CMBLS-035
CMBLS-055
CMBLS-075
CMBLS-095
CMBLS-121
CMBRS-035
CMBRS-055
CMBRS-075
CMBRS-095
CMBRS-121
CMBS-035
CMBS-055
CMBS-075
CMBS-095
CMBS-121
CMGS-035
CMGS-055
CMGS-075
CMGS-095
CMGS-121
CMNS-035
CMNS-055
CMNS-075
CMNS-095
CMNS-121
CMORS-035
CMORS-055
CMORS-075
CMORS-095
CMORS-121
CMPS-035
CMPS-055
CMPS-075
CMPS-095
CMPS-121
CMRS-035
CMRS-055
CMRS-075
CMRS-095
CMRS-121
CMYS-035
CMYS-055
CMYS-075
CMYS-095
CMYS-121
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
Thickness
(mm)
Width
(mm)
Length
(mm)
Color

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2800.30.350Black

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2800.50.550Black

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2800.70.750Black

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2800.90.950Black

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2801212100Black

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1800.30.350Brown

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1800.50.550Brown

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1800.70.750Brown

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1800.90.950Brown

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1801212100Brown

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4000.30.350Blue

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4000.50.550Blue

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4000.70.750Blue

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4000.90.950Blue

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4001212100Blue

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5000.30.350Green

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5000.50.550Green

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5000.70.750Green

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5000.90.950Green

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5001212100Green

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3600.30.350Navy

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3600.50.550Navy

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3600.70.750Navy

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3600.90.950Navy

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3601212100Navy

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2500.30.350Orange

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2500.50.550Orange

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2500.70.750Orange

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2500.90.950Orange

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2501212100Orange

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10000.30.350Pink

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10000.50.550Pink

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10000.70.750Pink

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10000.90.950Pink

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10001212100Pink

3 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 12000.30.350Red

3 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 12000.50.550Red

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 12000.70.750Red

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 12000.90.950Red

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 12001212100Red

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7000.30.350Yellow

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7000.50.550Yellow

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7000.70.750Yellow

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7000.90.950Yellow

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7001212100Yellow

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Ceramic Fiber Grindstone

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)