• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Seraton Flat Type Pack of 10【10 Pieces Per Package】

Part Number
CSB-1004-100
CSB-1004-150
CSB-1006-100
CSB-1006-150
CSB-1010-100
CSB-1010-150
CSBL-1004-100
CSBL-1004-150
CSBL-1006-100
CSBL-1006-150
CSBL-1010-100
CSBL-1010-150
CSBR-1004-100
CSBR-1004-150
CSBR-1006-100
CSBR-1006-150
CSBR-1010-100
CSBR-1010-150
CSG-1004-100
CSG-1004-150
CSG-1006-100
CSG-1006-150
CSG-1010-100
CSG-1010-150
CSN-1004-100
CSN-1004-150
CSN-1006-100
CSN-1006-150
CSN-1010-100
CSN-1010-150
CSOR-1004-100
CSOR-1004-150
CSOR-1006-100
CSOR-1006-150
CSOR-1010-100
CSOR-1010-150
CSP-1004-100
CSP-1004-150
CSP-1006-100
CSP-1006-150
CSP-1010-100
CSP-1010-150
CSR-1004-100
CSR-1004-150
CSR-1006-100
CSR-1006-150
CSR-1010-100
CSR-1010-150
CSY-1004-100
CSY-1004-150
CSY-1006-100
CSY-1006-150
CSY-1010-100
CSY-1010-150
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
Width
(mm)
Length
(mm)
Color

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4004100Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4004150Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4006100Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 4006150Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 40010100Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 40010150Blue

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2804100Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2804150Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2806100Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2806150Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 28010100Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 28010150Black

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1804100Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1804150Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1806100Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1806150Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 18010100Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 18010150Brown

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5004100Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5004150Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5006100Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 5006150Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 50010100Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 50010150Green

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3604100Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3604150Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3606100Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 3606150Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 36010100Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 36010150Navy

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2504100Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2504150Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2506100Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 2506150Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 25010100Orange

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 25010150Orange

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 10004100Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10004150Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10006100Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10006150Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 100010100Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 100010150Pink

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 12004100Red

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 12004150Red

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 12006100Red

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 12006150Red

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 120010100Red

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 120010150Red

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7004100Yellow

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7004150Yellow

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7006100Yellow

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 7006150Yellow

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 70010100Yellow

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 70010150Yellow

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Ceramic Fiber Grindstone Thickness(mm) 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)