• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Precision Circular Saw Set

Precision Circular Saw Set

For the precision cutting of decorative eggshells or ultra-thin boards. For thin wood, resin or aluminum plates, etc.

Part Number

Configured Part Number is shown.

1320870

Part Number
1320870
Part NumberVolume DiscountDays to ShipApplication Details
4 Day(s) or more For the precision cutting of egg art or ultra-thin boards. For thin wood boards, resin boards, or aluminum boards.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Other Related Products Package Size(mm) H105×W60×D7 Weight(g) 8
Shaft diameter(mm) φ2.35 Allowed Maximum Revolutions(min-1) 15000 Major diameter(mm) 16/19/22
Quantity 3 pcs. set

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1320870 in the Precision Circular Saw Set series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)