• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Side Cutter with Carbide Brazing BSCG

Side Cutter with Carbide Brazing BSCG

The tip is available in two types of material: M80 (for steel / stainless steel) and G80 (for cast iron / nonferrous metal).

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
BSCGT075X03
BSCGT075X04
BSCGT075X05
BSCGT075X06
BSCGT075X07
BSCGT075X08
BSCGT075X09
BSCGT075X10
BSCGT075X11
BSCGT075X12
BSCGT075X13
BSCGT075X14
BSCGT075X15
BSCGT075X16
BSCGT075X18
BSCGT075X20
BSCGT075X22
BSCGT075X24
BSCGT075X25
BSCGT100X03
BSCGT100X04
BSCGT100X05
BSCGT100X06
BSCGT100X07
BSCGT100X08
BSCGT100X09
BSCGT100X10
BSCGT100X11
BSCGT100X12
BSCGT100X13
BSCGT100X14
BSCGT100X15
BSCGT100X16
BSCGT100X18
BSCGT100X20
BSCGT100X22
BSCGT100X24
BSCGT100X25
BSCGT125X03
BSCGT125X04
BSCGT125X05
BSCGT125X06
BSCGT125X07
BSCGT125X08
BSCGT125X09
BSCGT125X10
BSCGT125X11
BSCGT125X12
BSCGT125X13
BSCGT125X14
BSCGT125X15
BSCGT125X16
BSCGT125X18
BSCGT125X20
BSCGT125X22
BSCGT125X25
BSCGT150X04
BSCGT150X05
BSCGT150X06
BSCGT150X07
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes
(sheet)
O.D. Tolerance
(mm)
Hole Dia. Tolerance
(mm)
Thickness Tolerance
(mm)
7 Day(s) or more 753120~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 754120~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 755120~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 756120~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 757120~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 758120~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 759120~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 7510120~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 7511120~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 7512120~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 7513120~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 7514120~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 7515120~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 7516120~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 7518120~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 7520120~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 7522120~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 7524120~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 7525120~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 1003160~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1004160~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1005160~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1006160~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1007160~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 1008160~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 1009160~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 10010160~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 10011160~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 10012160~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 10013160~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 10014160~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 10015160~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 10016160~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 10018160~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 10020160~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 10022160~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 10024160~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 10025160~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 1253180~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1254180~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1255180~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1256180~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1257180~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 1258180~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 1259180~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 12510180~+1H70~+0.090
7 Day(s) or more 12511180~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 12512180~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 12513180~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 12514180~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 12515180~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 12516180~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 12518180~+1H70~+0.110
7 Day(s) or more 12520180~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 12522180~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 12525180~+1H70~+0.130
7 Day(s) or more 1504220~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1505220~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1506220~+1H70~+0.075
7 Day(s) or more 1507220~+1H70~+0.090

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Hole Diameter(mm) 25.4 Material G80 work material Cast iron and non-metals

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)