• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
RQH Female Ratchet Head

RQH Female Ratchet Head

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· The low tightening amplitude enables comfortable work in confined, height-restricted spaces.
· Female type.

Basic Specifications

Part Number
Two-plane dimensions(mm)

Refine byกรองตาม

 • 12
 • 14
 • 17
 • 19
 • 22
 • 24
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Head width(mm)

Refine byกรองตาม

 • 32
 • 37.2
 • 45
 • 51
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Applicable Torque Wrench

Refine byกรองตาม

 • CTA50、CTB50、CL50N、YCL45N、CEM50N3、CSP50N、YCL70N PCL50N、CF50N、CDB50N-S
 • CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S
 • CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S
 • CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N2
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

 • 272-4791
 • 272-4782
 • 272-4774
 • 272-4766
 • 272-4758
 • 272-4740
 • 272-4731
 • 272-4723
 • 272-4715
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Applicable Insertion Part Size(φ)

Refine byกรองตาม

 • 12
 • 15
 • 19
 • 22
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
 • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
 • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
12
32
CTA50、CTB50、CL50N、YCL45N、CEM50N3、CSP50N、YCL70N PCL50N、CF50N、CDB50N-S
272-4715
12
6 Day(s) or more
-

Part Number : RQH12DX12
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Replacement Head
 • Two-plane dimensions(mm)
  12
 • Replaceable Head Type
  Female Ratchet Head
 • Head width(mm)
  32
 • Applicable Torque Wrench
  CTA50、CTB50、CL50N、YCL45N、CEM50N3、CSP50N、YCL70N PCL50N、CF50N、CDB50N-S
 • Trusco Code
  272-4715
 • Applicable Insertion Part Size(φ)
  12
 • Main body: option
  Option
 • Mass(g)
  180
 • Features
  Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type.
 • Application
  Replacement heads selectable according to work conditions or environments.
14
32
CTA50、CTB50、CL50N、YCL45N、CEM50N3、CSP50N、YCL70N PCL50N、CF50N、CDB50N-S
272-4723
12
6 Day(s) or more
-

Part Number : RQH12DX14
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Replacement Head
 • Two-plane dimensions(mm)
  14
 • Replaceable Head Type
  Female Ratchet Head
 • Head width(mm)
  32
 • Applicable Torque Wrench
  CTA50、CTB50、CL50N、YCL45N、CEM50N3、CSP50N、YCL70N PCL50N、CF50N、CDB50N-S
 • Trusco Code
  272-4723
 • Applicable Insertion Part Size(φ)
  12
 • Main body: option
  Option
 • Mass(g)
  180
 • Features
  Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type.
 • Application
  Replacement heads selectable according to work conditions or environments.
14
37.2
CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S
272-4731
15
6 Day(s) or more
-

Part Number : RQH15DX14
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Replacement Head
 • Two-plane dimensions(mm)
  14
 • Replaceable Head Type
  Female Ratchet Head
 • Head width(mm)
  37.2
 • Applicable Torque Wrench
  CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S
 • Trusco Code
  272-4731
 • Applicable Insertion Part Size(φ)
  15
 • Main body: option
  Option
 • Mass(g)
  280
 • Features
  Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type.
 • Application
  Replacement heads selectable according to work conditions or environments.
17
37.2
CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S
272-4740
15
6 Day(s) or more
-

Part Number : RQH15DX17
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Replacement Head
 • Two-plane dimensions(mm)
  17
 • Replaceable Head Type
  Female Ratchet Head
 • Head width(mm)
  37.2
 • Applicable Torque Wrench
  CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S
 • Trusco Code
  272-4740
 • Applicable Insertion Part Size(φ)
  15
 • Main body: option
  Option
 • Mass(g)
  280
 • Features
  Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type.
 • Application
  Replacement heads selectable according to work conditions or environments.
17
45
CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S
272-4758
19
6 Day(s) or more
-

Part Number : RQH19DX17
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Replacement Head
 • Two-plane dimensions(mm)
  17
 • Replaceable Head Type
  Female Ratchet Head
 • Head width(mm)
  45
 • Applicable Torque Wrench
  CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S
 • Trusco Code
  272-4758
 • Applicable Insertion Part Size(φ)
  19
 • Main body: option
  Option
 • Mass(g)
  430
 • Features
  Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type.
 • Application
  Replacement heads selectable according to work conditions or environments.
19
45
CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S
272-4766
19
6 Day(s) or more
-

Part Number : RQH19DX19
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Replacement Head
 • Two-plane dimensions(mm)
  19
 • Replaceable Head Type
  Female Ratchet Head
 • Head width(mm)
  45
 • Applicable Torque Wrench
  CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S
 • Trusco Code
  272-4766
 • Applicable Insertion Part Size(φ)
  19
 • Main body: option
  Option
 • Mass(g)
  430
 • Features
  Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type.
 • Application
  Replacement heads selectable according to work conditions or environments.
22
45
CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S
272-4774
19
6 Day(s) or more
-

Part Number : RQH19DX22
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Replacement Head
 • Two-plane dimensions(mm)
  22
 • Replaceable Head Type
  Female Ratchet Head
 • Head width(mm)
  45
 • Applicable Torque Wrench
  CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S
 • Trusco Code
  272-4774
 • Applicable Insertion Part Size(φ)
  19
 • Main body: option
  Option
 • Mass(g)
  430
 • Features
  Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type.
 • Application
  Replacement heads selectable according to work conditions or environments.
22
51
CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N2
272-4782
22
6 Day(s) or more
-

Part Number : RQH22DX22
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Replacement Head
 • Two-plane dimensions(mm)
  22
 • Replaceable Head Type
  Female Ratchet Head
 • Head width(mm)
  51
 • Applicable Torque Wrench
  CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N2
 • Trusco Code
  272-4782
 • Applicable Insertion Part Size(φ)
  22
 • Main body: option
  Option
 • Mass(g)
  720
 • Features
  Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type.
 • Application
  Replacement heads selectable according to work conditions or environments.
24
51
CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N2
272-4791
22
6 Day(s) or more
-

Part Number : RQH22DX24
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Replacement Head
 • Two-plane dimensions(mm)
  24
 • Replaceable Head Type
  Female Ratchet Head
 • Head width(mm)
  51
 • Applicable Torque Wrench
  CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N2
 • Trusco Code
  272-4791
 • Applicable Insertion Part Size(φ)
  22
 • Main body: option
  Option
 • Mass(g)
  720
 • Features
  Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type.
 • Application
  Replacement heads selectable according to work conditions or environments.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

 1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)