• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Multipurpose Cutting Kit

Multipurpose Cutting Kit

Useful for a variety of cutting tasks.

[Features]
· #560 drywall bit / 2 pcs.
· #561 Cutting Bit / 1 pc

Part Number

Configured Part Number is shown.

565

Part Number
565
Part NumberVolume DiscountDays to ShipMaximum Cutting Depth
(mm)
Accessory
6 Day(s) or more 19#560 Drywall Bit / 2 pcs., #561 Cutting Bit / 1 pc.

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 565 in the Multipurpose Cutting Kit series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)