• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Workstation

Workstation

One product for three roles: drilling machine, tool holder, and flex shaft holder. The height of the flex shaft holder can be adjusted.

Part Number

Configured Part Number is shown.

220

Part Number
220
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSize
(mm)
4 Day(s) or more 144×153

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 220 in the Workstation series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)