• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Router Attachment

Router Attachment

Grooving, edging and chamfering can be done easily with the router bit, sold separately.

Part Number

Configured Part Number is shown.

335

Part Number
335
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSize
(mm)
Mass
(g)
6 Day(s) or more 230×122×148590

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 335 in the Router Attachment series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)