• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Multi Vise

Multi Vise

Can be used as a fixed type tool holder for rotating multi vises, bar clamps, polishing, glazing, cleaning, or grinding.

Part Number

Configured Part Number is shown.

2500-01

Part Number
2500-01
Part NumberVolume DiscountDays to ShipTurning Angle
(°)
Inclination angle
(°)
Attached top plate width
(mm)
6 Day(s) or more 0~3600–5063.5

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2500-01 in the Multi Vise series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)