• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

EZ-Lock Mandrel

EZ-Lock Mandrel

Be sure to use this with an EZ Lock and EZ Lock-compatible accessories.

Part Number

Configured Part Number is shown.

EZ402

Part Number
EZ402
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shaft Diameter(mm) 3.2 Usable DREMEL tool All rotary tools

Please check the type/dimensions/specifications of the part EZ402 in the EZ-Lock Mandrel series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)