• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Engraving Cutter

Engraving Cutter

Engraving cutter that engraves delicate lettering on wood, glass fiber, plastic, and soft metals. An excellent cutter for router processing.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
105N
106N
107N
108N
109N
110N
111N
113N
Part NumberVolume DiscountDays to ShipNumber Contained In A Packet Outer Diameter
(mm)
4 Day(s) or more 60.8
6 Day(s) or more 61.6
4 Day(s) or more 62.4
5 Day(s) or more 30.8
4 Day(s) or more 31.6
6 Day(s) or more 32
6 Day(s) or more 30.8
6 Day(s) or more 31.6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shaft Diameter(mm) 3.2 Features Delicate character engraving and sculpture / router processing Usable DREMEL tool All rotary tools
Material High-speed steel manufacture Application Engraving / Shaving

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)