• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Extension Piece

Extension Piece

[Features]
· Standard accessories and extension pieces for a revolutionary tool with gas torch and gas soldering functions.

Part Number

Configured Part Number is shown.

1619JD0016

Part Number
1619JD0016
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Related Item Compatible Model 2200 Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1619JD0016 in the Extension Piece series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)