• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Head for Broad Angle Flame

Head for Broad Angle Flame

[Features]
· Multi-purpose/multi-function. Cordless Soldering Iron Standard Accessory, Head for Wide Angle Flame

Part Number

Configured Part Number is shown.

1619JD0013

Part Number
1619JD0013
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Related Item Compatible Model 2000 Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1619JD0013 in the Head for Broad Angle Flame series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)