• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

High Speed Rotary Tool 4000

High Speed Rotary Tool 4000

[Features]
· Carbon brush cap: Allows carbon brushes to be replaced easily just by removing the cap.
· Maintenance for long-term use can be done easily.
· Independent ON/OFF switch: Can be operated separately from speed adjustment dial.
· Shaft lock button: Accessories can be replaced quickly and easily.
· Soft rubber grip: Can be held like a pen for use and fits perfectly in the hand.
· Soft rubber grip: Hold the rear of the body when cutting, grinding, or polishing, for a perfect fit with the ring finger and pinky.

Part Number

Configured Part Number is shown.

4000-3-36

Part Number
4000-3-36
Part NumberVolume DiscountDays to ShipStandard accessories Standard collet
(mmφ)
Mass
(g)
2 Day(s) or more Cutting Guide / Detailer's Grip Flex shaft / Accessories 36 Pieces2.4/3.2533

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Main Body Number of load-free rotations(min-¹) 5,000~32,000 Attached collet(mm) 2.4/3.2
Overall Length(mm) 230 Accessory Available Power Consumption(W) 135
Usable collet(mmφ) 0.8/1.6/2.4/3.2 Power Supply(V) 100V(50/60Hz)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4000-3-36 in the High Speed Rotary Tool 4000 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)