• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

TAC2 Long 2-Flute A Cut End Mill MA

TAC2 Long 2-Flute A Cut End Mill MA

The long blade enables deep cutting. Uses an MA tip suitable for steel machining

Part Number
TAC2220060M
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFlute Diameter Tolerance
(mm)
7 Day(s) or more 0~-0.05

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Flute Diameter (D)(φ) 22 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Flute Length (ℓ)(mm) 60
Number of Flutes(sheet) 2 Type Long Neck Square Coating Non-Coated
Link Diameter (d)(mm) 25 Overall Length (L)(mm) 130 Processing Applications Side Surface / Groove / Countersunk
Flute Shape With Land Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Neck Shape A

Please check the type/dimensions/specifications of the part TAC2220060M in the TAC2 Long 2-Flute A Cut End Mill MA series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAC2220060M ในชุด TAC2 Long 2-Flute A Cut End Mill MA

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)