• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Concrete drill, tapered CD-L (CDT010)

Concrete drill, tapered CD-L CDT010

[Features]
· For drilling holes in concrete.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CDT010

 
Part Number
CDT010
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSizes Overall Length
(mm)
Effective Length
(mm)
Chuck Part
(mm)
5 Day(s) or more 10.011565MT(NO.1)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part CDT010 in the Concrete drill, tapered CD-L series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDT010 ในชุด Concrete drill, tapered CD-L

Products like this...

Part Number
CDT010.5
CDT011
CDT011.5
CDT012
CDT012.5
CDT012.7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSizes Overall Length
(mm)
Effective Length
(mm)
Chuck Part
(mm)
5 Day(s) or more 10.512070MT(NO.1)
5 Day(s) or more 11.012070MT(NO.1)
5 Day(s) or more 11.512070MT(NO.1)
5 Day(s) or more 12.012070MT(NO.1)
5 Day(s) or more 12.512070MT(NO.1)
5 Day(s) or more 12.712070MT(NO.1)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)