• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Concrete drill, long straight shaft CD-L

Concrete drill, long straight shaft CD-L

[Features]
· For drilling holes in concrete.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
CDL010
CDL010.5
CDL011
CDL011.5
CDL012
CDL012.5
CDL012.7
CDL013
CDL013.5
CDL014
CDL014.5
CDL015
CDL016
CDL016.5
CDL017
CDL017.5
CDL018
CDL019
CDL020
CDL022
CDL025
CDL028
CDL030
CDL032
CDL6.0
CDL6.4
CDL6.5
CDL7.0
CDL7.5
CDL8.0
CDL8.5
CDL9.0
CDL9.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSizes Effective Length
(mm)
Chuck Part
(mm)
5 Day(s) 10.02309.5
5 Day(s) 10.52309.5
5 Day(s) 11.023010.0
5 Day(s) 11.524010.0
5 Day(s) 12.024010.0
5 Day(s) 12.524012-10
5 Day(s) 12.724012-10
5 Day(s) 13.024012-10
5 Day(s) 13.524013-10
5 Day(s) 14.024013-10
5 Day(s) 14.524013-10
5 Day(s) 15.024014-10
5 Day(s) 16.023013-10
5 Day(s) 16.523013-10
5 Day(s) 17.023013-10
5 Day(s) 17.523013-10
5 Day(s) 18.023013-10
5 Day(s) 19.023013-10
5 Day(s) 20.023015-10
5 Day(s) 22.023015-10
5 Day(s) 25.023015-10
5 Day(s) 28.023015-10
5 Day(s) 30.023015-10
5 Day(s) 32.023015-10
5 Day(s) 6.02305.5
5 Day(s) 6.42306.0
5 Day(s) 6.52306.0
5 Day(s) 7.02306.0
5 Day(s) 7.52307.0
5 Day(s) 8.02307.5
5 Day(s) 8.52308.0
5 Day(s) 9.02308.0
5 Day(s) 9.52309.0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length(mm) 300

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)