• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Solid semi-long drill

Solid semi-long drill

A high-quality general-purpose drill which can support a wide range of materials, from steel/non-ferrous to resin. Versatile type that allows high performance to be achieved not only in high-speed cutting but also in low-speed cutting.

PDF

Part Number
ADSL-0030
ADSL-0035
ADSL-0040
ADSL-0045
ADSL-0050
ADSL-0055
ADSL-0060
ADSL-0065
ADSL-0070
ADSL-0075
ADSL-0080
ADSL-0085
ADSL-0090
ADSL-0095
ADSL-0100
ADSL-0105
ADSL-0110
ADSL-0115
ADSL-0120
ADSL-0125
ADSL-0130
ADSL-0135
ADSL-0140
ADSL-0145
ADSL-0150
ADSL-0155
ADSL-0160
ADSL-0165
ADSL-0170
ADSL-0175
ADSL-0180
ADSL-0185
ADSL-0190
ADSL-0195
ADSL-0200
ADSL-0205
ADSL-0210
ADSL-0215
ADSL-0220
ADSL-0225
ADSL-0230
ADSL-0235
ADSL-0240
ADSL-0245
ADSL-0250
ADSL-0255
ADSL-0260
ADSL-0265
ADSL-0270
ADSL-0275
ADSL-0280
ADSL-0285
ADSL-0290
ADSL-0295
ADSL-0300
ADSL-0305
ADSL-0310
ADSL-0315
ADSL-0320
ADSL-0325
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDiameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
tip angle
(°)
Blade diameter tolerance
(mm)
4 Day(s) or more 0.38400.3118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.358400.35118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.48400.4118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.458400.45118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.58400.5118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.558400.55118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.68400.6118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.658400.65118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.715500.7118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.7515500.75118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.815500.8118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.8515500.85118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.915500.9118+0~-0.01
4 Day(s) or more 0.9515500.95118+0~-0.01
4 Day(s) or more 116501118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.0516501.05118+0~-0.01
Same day 1.116501.1118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.1516501.15118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.218501.2118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.2518501.25118+0~-0.01
3 Day(s) or more 1.318501.3118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.3518501.35118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.418501.4118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.4518501.45118+0~-0.01
3 Day(s) or more 1.524501.5118+0~-0.01
Same day 1.5524501.55118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.624551.6118+0~-0.01
3 Day(s) or more 1.6524551.65118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.724551.7118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.7524551.75118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.824551.8118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.8524551.85118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.924551.9118+0~-0.01
4 Day(s) or more 1.9524551.95118+0~-0.01
4 Day(s) or more 224552118+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.0524552.05118+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.124552.1135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.1524552.15135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.226582.2135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.2526582.25135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.326582.3135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.3526582.35135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.426612.4135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.4526612.45135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.526612.5135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.5526612.55135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.628642.6135+0~-0.01
3 Day(s) or more 2.6528642.65135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.728642.7135+0~-0.01
3 Day(s) or more 2.7528642.75135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.830672.8135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.8530672.85135+0~-0.01
4 Day(s) or more 2.930712.9135+0~-0.01
Same day 2.9530712.95135+0~-0.01
4 Day(s) or more 330713135+0~-0.01
4 Day(s) or more 3.0530713.05135+0~-0.01
4 Day(s) or more 3.132713.1135+0~-0.01
4 Day(s) or more 3.1532713.15135+0~-0.01
4 Day(s) or more 3.232713.2135+0~-0.01
4 Day(s) or more 3.2532713.25135+0~-0.01

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Aluminum / Resin Tool Material Type Carbide Shank Type straight shank
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated With/without Oil Hole NA
Torsion(°) 30

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)