• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Grindstone for Metal Molds, Turbo YHT-B【10-20 Pieces Per Package】

Grindstone for Metal Molds, Turbo YHT-B

Can be used for processes from rough finishing to semi-finishing after discharge processing.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
YHB43D-1000
YHB43D-120
YHB43D-180
YHB43D-240
YHB43D-320
YHB43D-400
YHB43D-600
YHB43D-800
YHB43F-1000
YHB43F-120
YHB43F-180
YHB43F-240
YHB43F-320
YHB43F-400
YHB43F-600
YHB43F-800
YHB46D-1000
YHB46D-120
YHB46D-180
YHB46D-240
YHB46D-320
YHB46D-400
YHB46D-600
YHB46D-800
YHB63D-1000
YHB63D-120
YHB63D-180
YHB63D-240
YHB63D-320
YHB63D-400
YHB63D-600
YHB63D-800
YHB63F-1000
YHB63F-120
YHB63F-180
YHB63F-240
YHB63F-320
YHB63F-400
YHB63F-600
YHB63F-800
YHB66D-1000
YHB66D-120
YHB66D-180
YHB66D-240
YHB66D-320
YHB66D-400
YHB66D-600
YHB66D-800
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipParticle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)
Number of Pieces Per Pack
(Pieces)

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 100010013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 12010013310

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 18010013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 24010013310

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 32010013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 40010013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 60010013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 80010013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 100010013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 12010013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 18010013510

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 24010013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 32010013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 40010013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 60010013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 80010013510

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10001006320

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 1201006320

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 1801006320

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 2401006320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 3201006320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 4001006320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 6001006320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 8001006320

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 100015013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 12015013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 18015013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 24015013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 32015013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 40015013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 60015013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 80015013310

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 100015013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 12015013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 18015013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 24015013510

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 32015013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 40015013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 60015013510

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 80015013510

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10001506320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1201506320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1801506320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 2401506320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 3201506320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 4001506320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 6001506320

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 8001506320

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Grindstone For Molds

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)