• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SEC-Multi Drill Head SMDT-MTL (SMDT1250MTL)

SEC-Multi Drill Head SMDT-MTL SMDT1250MTL

Interchangeable head drill with radial serration coupling for high precision and strength. Adopts special surface processing that has outstanding wear and rust resistance.

PDF

 
Part Number
SMDT1250MTL
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole Diameter (Drilling Diameter) D
(mm)
h1
(mm)
Details of Coating Compatible Holder
3 Day(s) or more 12.59.4DEX CoatSMDH125M/SMDH125L

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Work Material General Steel / High-Hardness Steel / Stainless Steel / Cast Iron Coating Presence Included Coating Type DEX / GS Hard
Oil-Hole Presence Included

Please check the type/dimensions/specifications of the part SMDT1250MTL in the SEC-Multi Drill Head SMDT-MTL series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMDT1250MTL ในชุด SEC-Multi Drill Head SMDT-MTL

Products like this...

Part Number
SMDT1210MTL
SMDT1220MTL
SMDT1230MTL
SMDT1260MTL
SMDT1270MTL
SMDT1300MTL
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole Diameter (Drilling Diameter) D
(mm)
h1
(mm)
Details of Coating Compatible Holder
6 Day(s) or more 12.19.1DEX CoatSMDH120M/SMDH120L
6 Day(s) or more 12.29.1DEX CoatSMDH120M/SMDH120L
6 Day(s) or more 12.39.1DEX CoatSMDH120M/SMDH120L
6 Day(s) or more 12.69.4DEX CoatSMDH125M/SMDH125L
6 Day(s) or more 12.79.4DEX CoatSMDH125M/SMDH125L
3 Day(s) or more 139.7DEX CoatSMDH130M/SMDH130L

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)