• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SEC-Multi Drill, SMDH-D, for 8D

 
Part Number
SMDH140D
SMDH150D
SMDH160D
SMDH170D
SMDH180D
SMDH190D
SMDH200D
SMDH210D
SMDH220D
SMDH230D
SMDH240D
SMDH250D
SMDH260D
SMDH270D
SMDH280D
SMDH290D
SMDH300D
SMDH320D
SMDH335D
SMDH350D
SMDH365D
SMDH380D
SMDH395D
SMDH410D
SMDH425D
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole Diameter (Drilling Diameter) D
(mm)
Groove Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Link Diameter
(mm)
Link Length ℓs
(mm)
Supported Head
3 Day(s) or more 13.5 or more and 14.5 or less124.5191.51648SMDT1350MTL/SMDT1400MTL/SMDT1410MTL/SMDT1420MTL/SMDT1450MTL/SMDT1350MEL/SMDT1400MEL/SDMT1410MEL/SMDT1420MEL/SMDT1450MEL
6 Day(s) or more Over 14.5, and 15.5 or less133.5201.520.050SMDT1500MTL/SMDT1550MTL/SMDT1500MEL/SMDT1550MEL
6 Day(s) or more Over 15.5, and 16.5 or less141.5211.520.050SMDT1560MTL/SMDT1570MTL/SMDT1600MTL/SMDT1630MTL/SMDT1650MTL/SMDT1560MEL/SMDT1570MEL/SDMT1600MEL/SMDT1630MEL/SMDT1650MEL
6 Day(s) or more Over 16.5, and 17.5 or less150.5221.520.050SMDT1700MTL/SMDT1750MTL/SMDT1700MEL/SMDT1750MEL
3 Day(s) or more Over 17.5, and 18.5 or less158.5226.520.050SMDT1760MTL/SMDT1770MTL/SMDT1800MTL/SMDT1850MTL/SMDT1760MEL/SMDT1770MEL/SDMT1800MEL/SMDT1850MEL
6 Day(s) or more Over 18.5, and 19.5 or less167.5251.525.056SMDT1900MTL/SMDT1950MTL/SMDT1900MEL/SMDT1950MEL
6 Day(s) or more Over 19.5, and 20.5 or less175.526225.056SMDT2000MTL/SMDT2050MTL/SMDT2000MEL/SMDT2050MEL
6 Day(s) or more Over 20.5, and 21.5 or less184.5266.525.056SMDT2100MTL/SMDT2120MTL/SMDT2150MTL/SMDT2100MEL/SMDT2120MEL/SMDT2150MEL
3 Day(s) or more Over 21.5, and 22.8 or less192.1271.125.056SMDT2200MTL/SMDT2250MTL/SMDT2200MEL/SMDT2250MEL
6 Day(s) or more Over 22.8, and 23.8 or less200.6280.625.056SMDT2300MTL/SMDT2350MTL/SMDT2300MEL/SMDT2350MEL
6 Day(s) or more Over 23.8, and 24.8 or less208.2295.232.060SMDT2400MTL/SMDT2410MTL/SMDT2450MTL/SMDT2400MEL/SMDT2410MEL/SMDT2450MEL
6 Day(s) or more Over 24.8, and 25.8 or less21730032.060SMDT2500MTL/SMDT2550MTL/SMDT2500MEL/SMDT2550MEL
6 Day(s) or more Over 25.8, and 26.8 or less22531032.060SMDT2600MTL/SMDT2650MTL/SMDT2600MEL/SMDT2650MEL
6 Day(s) or more Over 26.8, and 27.8 or less23432032.060SMDT2700MTL/SMDT2750MTL/SMDT2700MEL/SMDT2750MEL
6 Day(s) or more Over 27.8, and 28.8 or less24232532.060SMDT2800MTL/SMDT2850MTL/SMDT200MEL/SMDT2850MEL
6 Day(s) or more Over 28.8, and 29.8 or less25133532.060SMDT2900MTL/SMDT2950MTL/SMDT2900MEL/SMDT2950MEL
6 Day(s) or more Over 29.8, and 30.8 or less25934532.060SMDT3000MTL/SMDT3050MTL/SMDT3000MEL/SMDT3050MEL
6 Day(s) or more Over 30.8, and 32.0 or less27035532.060SMDT3100MTL/SMDT3150MTL/SMDT3200MTL
6 Day(s) or more Over 32.0, and 33.5 or less28537032.060SMDT3250MTL/SMDT3300MTL/SMDT3350MTL
6 Day(s) or more Over 33.5, and 35.0 or less30039540.070SMDT3400MTL/SMDT3450MTL/SMDT3500MTL
6 Day(s) or more Over 35.0, and 36.5 or less31040540.070SMDT3550MTL/SMDT3600MTL/SMDT3650MTL
6 Day(s) or more Over 36.5, and 38.0 or less32542040.070SMDT3700MTL/SMDT3750MTL/SMDT3800MTL
6 Day(s) or more Over 38.0, and 39.5 or less33543040.070SMDT3850MTL/SMDT3900MTL/SMDT3950MTL
6 Day(s) or more Over 39.5, and 41.0 or less35045040.070SMDT4000MTL/SMDT4050MTL/SMDT4100MTL
6 Day(s) or more Over 41.0, and 42.5 or less36046040.070SMDT4150MTL/SMDT4200MTL/SMDT4250MTL

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Work Material General Steel / High-Hardness Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Alloy / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy Coating Presence Included Coating Type DEX / GS Hard
Oil-Hole Presence Included

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)