• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

SEC-D Type Bit, DCLN Type

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
DCLNL2020K12
DCLNL2525M12
Part NumberVolume DiscountDays to ShipShank Height h
(mm)
Link Width b
(mm)
Size L1
(mm)
Size h1
(mm)
Suitable Tip
5 Day(s) or more 202012520CN□□1204
4 Day(s) or more 252515025CN□□1204

Loading...

  1. 1

Basic Information

Applicable Tip Shape C (80° Diamond) Use Major Diameter / End Surface Clamp Shape Double Clamp
Preferred Hand Left Handed Applicable Chip Clearance Angle Negative Size L2(mm) 32

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)