• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

SEC-Outer Diameter Bit, CSRP Type

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
CSRPR2525N12
CSRPR2525N15
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSize L2
(mm)
Suitable Tip
5 Day(s) or more 34.5SP□□1203
5 Day(s) or more 40SP□□1504

Loading...

  1. 1

Basic Information

Applicable Tip Shape S (Square) Use Major Diameter Clamp Shape Clamp On
Preferred Hand Right Handed Applicable Chip Clearance Angle Positive Shank Height h(mm) 25
Link Width b(mm) 25 Size L1(mm) 160 Dimension f(mm) 21.5
Size h1(mm) 25

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)