• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tip (SumiDrillWDX Type) (Part Numbers)

 
Part Number
WDXT042004-L-ACK300
WDXT042004-L-ACP300
WDXT052504-L-ACK300
WDXT052504-L-ACP300
WDXT063006-L-ACK300
WDXT063006-L-ACP300
WDXT073506-L-ACK300
WDXT073506-L-ACP300
WDXT094008-L-ACK300
WDXT094008-L-ACP300
WDXT125012-L-ACK300
WDXT125012-L-ACP300
WDXT156012-L-ACK300
WDXT156012-L-ACP300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWork Material Material Type Dimension S
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Compatible Holder
6 Day(s) or more Cast Iron[○]ACK3002.04.20.4WDX130D2S20~WDX150D2S20/WDX130D3S20~WDX150D3S20/WDX130D4S20~WDX150D4S20/WDX130D5S20~WDX150D5S20
5 Day(s) or more General Steel[○] / Stainless Steel[○]ACP3002.04.20.4WDX130D2S20~WDX150D2S20/WDX130D3S20~WDX150D3S20/WDX130D4S20~WDX150D4S20/WDX130D5S20~WDX150D5S20
6 Day(s) or more Cast Iron[○]ACK3002.55.00.4WDX155D2S20~WDX180D2S25/WDX155D3S25~WDX180D3S25/WDX155D4S20~WDX180D4S25/WDX155D5S20~WDX180D5S25
3 Day(s) or more General Steel[○] / Stainless Steel[○]ACP3002.55.00.4WDX155D2S20~WDX180D2S25/WDX155D3S25~WDX180D3S25/WDX155D4S20~WDX180D4S25/WDX155D5S20~WDX180D5S25
6 Day(s) or more Cast Iron[○]ACK3003.06.00.6WDX185D2S25~WDX225D2S25/WDX185D3S25~WDX225D3S25/WDX185D4S25~WDX225D4S25/WDX185D5S25~WDX225D5S25
3 Day(s) or more General Steel[○] / Stainless Steel[○]ACP3003.06.00.6WDX185D2S25~WDX225D2S25/WDX185D3S25~WDX225D3S25/WDX185D4S25~WDX225D4S25/WDX185D5S25~WDX225D5S25
6 Day(s) or more Cast Iron[○]ACK3003.57.50.6WDX230D2S25~WDX285D2S32/WDX230D3S25~WDX285D3S32/WDX230D4S25~WDX285D4S32/WDX230D5S25~WDX285D5S32
3 Day(s) or more General Steel[○] / Stainless Steel[○]ACP3003.57.50.6WDX230D2S25~WDX285D2S32/WDX230D3S25~WDX285D3S32/WDX230D4S25~WDX285D4S32/WDX230D5S25~WDX285D5S32
6 Day(s) or more Cast Iron[○]ACK3004.09.60.8WDX290D2S32~WDX360D2S40/WDX290D3S32~WDX360D3S40/WDX290D4S32~WDX360D4S40/WDX290D5S32~WDX360D5S40
3 Day(s) or more General Steel[○] / Stainless Steel[○]ACP3004.09.60.8WDX290D2S32~WDX360D2S40/WDX290D3S32~WDX360D3S40/WDX290D4S32~WDX360D4S40/WDX290D5S32~WDX360D5S40
6 Day(s) or more Cast Iron[○]ACK3005.012.41.2WDX370D2S40~WDX450D2S40/WDX370D3S40~WDX450D3S40/WDX370D4S40~WDX450D4S40/WDX370D5S40~WDX450D5S40
6 Day(s) or more General Steel[○] / Stainless Steel[○]ACP3005.012.41.2WDX370D2S40~WDX450D2S40/WDX370D3S40~WDX450D3S40/WDX370D4S40~WDX450D4S40/WDX370D5S40~WDX450D5S40
6 Day(s) or more Cast Iron[○]ACK3006.015.21.2WDX460D2S40~WDX550D2S40/WDX460D3S40~WDX550D3S40/WDX460D4S40~WDX550D4S40/WDX460D5S40~WDX550D5S40
6 Day(s) or more General Steel[○] / Stainless Steel[○]ACP3006.015.21.2WDX460D2S40~WDX550D2S40/WDX460D3S40~WDX550D3S40/WDX460D4S40~WDX550D4S40/WDX460D5S40~WDX550D5S40

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)