• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SEC-DNHS 12000 Type, Cast Iron, Cast Steel for High Efficiency Machining

 
Part Number
DNHS12080R
DNHS12100R
DNHS12125R
DNHS12160R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFlute Diameter D
(φ)
Number of Flutes
(sheet)
Suitable Tip Lf
(mm)
Effective No. of Blades Weight
(kg)
5 Day(s) or more 806SNMT1205ZNEN-L-ACK200/SNMT1205ZNEN-L-ACK300/SNMT1205ZNEN-L-ACP200/SNMT1205ZNEN-G-ACK100/SNMT1205ZNEN-G-ACK200/SNMT1205ZNEN-G-ACK300/SNMT1205ZNEN-G-ACP200/SNMT1205ZNEN-H-ACK100/SNMT1205ZNEN-H-ACK200/SNMT1205ZNEN-H-ACK300/SNMT1205ZNEN-H-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK100/SNMT1205ZNEN-SH-ACK200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK300/SNMT1205ZNEN-SH-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACP300/XNGT1205ZNEN-W-ACK200/XNGT1205ZNEN-W-ACK3005031.7
5 Day(s) or more 1008SNMT1205ZNEN-L-ACK200/SNMT1205ZNEN-L-ACK300/SNMT1205ZNEN-L-ACP200/SNMT1205ZNEN-G-ACK100/SNMT1205ZNEN-G-ACK200/SNMT1205ZNEN-G-ACK300/SNMT1205ZNEN-G-ACP200/SNMT1205ZNEN-H-ACK100/SNMT1205ZNEN-H-ACK200/SNMT1205ZNEN-H-ACK300/SNMT1205ZNEN-H-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK100/SNMT1205ZNEN-SH-ACK200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK300/SNMT1205ZNEN-SH-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACP300/XNGT1205ZNEN-W-ACK200/XNGT1205ZNEN-W-ACK3005042.3
5 Day(s) or more 12510SNMT1205ZNEN-L-ACK200/SNMT1205ZNEN-L-ACK300/SNMT1205ZNEN-L-ACP200/SNMT1205ZNEN-G-ACK100/SNMT1205ZNEN-G-ACK200/SNMT1205ZNEN-G-ACK300/SNMT1205ZNEN-G-ACP200/SNMT1205ZNEN-H-ACK100/SNMT1205ZNEN-H-ACK200/SNMT1205ZNEN-H-ACK300/SNMT1205ZNEN-H-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK100/SNMT1205ZNEN-SH-ACK200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK300/SNMT1205ZNEN-SH-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACP300/XNGT1205ZNEN-W-ACK200/XNGT1205ZNEN-W-ACK3006353.2
5 Day(s) or more 16012SNMT1205ZNEN-L-ACK200/SNMT1205ZNEN-L-ACK300/SNMT1205ZNEN-L-ACP200/SNMT1205ZNEN-G-ACK100/SNMT1205ZNEN-G-ACK200/SNMT1205ZNEN-G-ACK300/SNMT1205ZNEN-G-ACP200/SNMT1205ZNEN-H-ACK100/SNMT1205ZNEN-H-ACK200/SNMT1205ZNEN-H-ACK300/SNMT1205ZNEN-H-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK100/SNMT1205ZNEN-SH-ACK200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK300/SNMT1205ZNEN-SH-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACP300/XNGT1205ZNEN-W-ACK200/XNGT1205ZNEN-W-ACK3006366.2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Processing Applications Flat Surface Work Material General Steel, Carbon Steel, Alloy Steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Finish Classification Rough / Medium Processing Max. Cutting Depth (Ad)(mm) 5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)