• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SEC-Ace Mill, DPG4000 Type

 
Part Number
DPG4080R
DPG4100R
DPG4125R
DPG4160R
DPG4200R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFlute Diameter D
(φ)
Number of Flutes
(sheet)
Suitable Tip Lf
(mm)
Weight
(kg)
Fig
5 Day(s) or more 804SPCH42R-ACK200/SPCH42R-ACK300/SPCH42R-EH20Z/SPCH42R-G10E/SPCH42L-ACK200/SPCH42L-ACK300/SPCH42L-EH20Z/SPCH42L-G10E/SPCH42TR-ACP100/SPCH42TR-ACP200/SPCH42TR-ACP300/APCH42TR-A30N/SPCH42TR-H10E/SPCH42TL-ACP200/SPCH42TL-A30N/APCH42TR-R-T1500A/SPCH42TR-R-T1200A/SPCH42TR-R-T250A/SPCH42TL-R-T250A/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1500A/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1500A/SPMN423-T1200A/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1500A/SPG422-T1200A/SPG423-G10E/DPW500R-H10E/DPW500R-T1500A/DPW500R-T1200A/DPW500L-H10E501.51
5 Day(s) or more 1055SPCH42R-ACK200/SPCH42R-ACK300/SPCH42R-EH20Z/SPCH42R-G10E/SPCH42L-ACK200/SPCH42L-ACK300/SPCH42L-EH20Z/SPCH42L-G10E/SPCH42TR-ACP100/SPCH42TR-ACP200/SPCH42TR-ACP300/APCH42TR-A30N/SPCH42TR-H10E/SPCH42TL-ACP200/SPCH42TL-A30N/APCH42TR-R-T1500A/SPCH42TR-R-T1200A/SPCH42TR-R-T250A/SPCH42TL-R-T250A/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1500A/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1500A/SPMN423-T1200A/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1500A/SPG422-T1200A/SPG423-G10E/DPW500R-H10E/DPW500R-T1500A/DPW500R-T1200A/DPW500L-H10E6032
5 Day(s) or more 1256SPCH42R-ACK200/SPCH42R-ACK300/SPCH42R-EH20Z/SPCH42R-G10E/SPCH42L-ACK200/SPCH42L-ACK300/SPCH42L-EH20Z/SPCH42L-G10E/SPCH42TR-ACP100/SPCH42TR-ACP200/SPCH42TR-ACP300/APCH42TR-A30N/SPCH42TR-H10E/SPCH42TL-ACP200/SPCH42TL-A30N/APCH42TR-R-T1500A/SPCH42TR-R-T1200A/SPCH42TR-R-T250A/SPCH42TL-R-T250A/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1500A/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1500A/SPMN423-T1200A/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1500A/SPG422-T1200A/SPG423-G10E/DPW500R-H10E/DPW500R-T1500A/DPW500R-T1200A/DPW500L-H10E6042
5 Day(s) or more 1578SPCH42R-ACK200/SPCH42R-ACK300/SPCH42R-EH20Z/SPCH42R-G10E/SPCH42L-ACK200/SPCH42L-ACK300/SPCH42L-EH20Z/SPCH42L-G10E/SPCH42TR-ACP100/SPCH42TR-ACP200/SPCH42TR-ACP300/APCH42TR-A30N/SPCH42TR-H10E/SPCH42TL-ACP200/SPCH42TL-A30N/APCH42TR-R-T1500A/SPCH42TR-R-T1200A/SPCH42TR-R-T250A/SPCH42TL-R-T250A/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1500A/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1500A/SPMN423-T1200A/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1500A/SPG422-T1200A/SPG423-G10E/DPW500R-H10E/DPW500R-T1500A/DPW500R-T1200A/DPW500L-H10E606.12
5 Day(s) or more 20010SPCH42R-ACK200/SPCH42R-ACK300/SPCH42R-EH20Z/SPCH42R-G10E/SPCH42L-ACK200/SPCH42L-ACK300/SPCH42L-EH20Z/SPCH42L-G10E/SPCH42TR-ACP100/SPCH42TR-ACP200/SPCH42TR-ACP300/APCH42TR-A30N/SPCH42TR-H10E/SPCH42TL-ACP200/SPCH42TL-A30N/APCH42TR-R-T1500A/SPCH42TR-R-T1200A/SPCH42TR-R-T250A/SPCH42TL-R-T250A/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1500A/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1500A/SPMN423-T1200A/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1500A/SPG422-T1200A/SPG423-G10E/DPW500R-H10E/DPW500R-T1500A/DPW500R-T1200A/DPW500L-H10E60103

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Processing Applications Flat Surface / Slotting / Chamfer Work Material General Steel, Carbon Steel, Alloy Steel / Pre-Hardened Steel, Tool Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Alloy Mounting Method Arbor
Finish Classification Rough / Medium Processing Max. Cutting Depth (Ad)(mm) 9.5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)