• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SEC-Ace Mill, DNF4000 Type

 
Part Number
DNF4080R
DNF4100L
DNF4100R
DNF4125R
DNF4160R
DNF4200R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFlute Diameter D
(φ)
Number of Flutes
(sheet)
Preferred Hand Suitable Tip Lf
(mm)
Weight
(kg)
Fig
5 Day(s) or more 806Right-handCSNH43M-ACK200/CSNH43M-ACK300/CSNH43M-A30N/CSNH43M-H10E/CSNH43M-G10E/CSNH43MT-T1500A/CSNH43MT-T1200A/CSNH43MT-T250A/CSN43M-A30N/CSN43M-G10E/CSN43MT-T1500A/CSN43MT-T1200A/CSN43MT-T250A/CSN43MT-BN250/CSNB43M-A30N/CSNB43M-G10E/CSNB43MT-T250A/SNMN432-A30/SNMN432-G10E/SNMN432-T1500A/SNMN432-T1200A/SNMN433-ACK300/SNMN433-A30/SNMN433-G10E/SNMN433-T250A/NW100-H10E/NW100-T1500A/NW100-T1200A501.81
5 Day(s) or more 1008Left-handCSNH43M-ACK200/CSNH43M-ACK300/CSNH43M-A30N/CSNH43M-H10E/CSNH43M-G10E/CSNH43MT-T1500A/CSNH43MT-T1200A/CSNH43MT-T250A/CSN43M-A30N/CSN43M-G10E/CSN43MT-T1500A/CSN43MT-T1200A/CSN43MT-T250A/CSN43MT-BN250/CSNB43M-A30N/CSNB43M-G10E/CSNB43MT-T250A/SNMN432-A30/SNMN432-G10E/SNMN432-T1500A/SNMN432-T1200A/SNMN433-ACK300/SNMN433-A30/SNMN433-G10E/SNMN433-T250A/NW100-H10E/NW100-T1500A/NW100-T1200A6032
5 Day(s) or more 1008Right-handCSNH43M-ACK200/CSNH43M-ACK300/CSNH43M-A30N/CSNH43M-H10E/CSNH43M-G10E/CSNH43MT-T1500A/CSNH43MT-T1200A/CSNH43MT-T250A/CSN43M-A30N/CSN43M-G10E/CSN43MT-T1500A/CSN43MT-T1200A/CSN43MT-T250A/CSN43MT-BN250/CSNB43M-A30N/CSNB43M-G10E/CSNB43MT-T250A/SNMN432-A30/SNMN432-G10E/SNMN432-T1500A/SNMN432-T1200A/SNMN433-ACK300/SNMN433-A30/SNMN433-G10E/SNMN433-T250A/NW100-H10E/NW100-T1500A/NW100-T1200A6032
5 Day(s) or more 12510Right-handCSNH43M-ACK200/CSNH43M-ACK300/CSNH43M-A30N/CSNH43M-H10E/CSNH43M-G10E/CSNH43MT-T1500A/CSNH43MT-T1200A/CSNH43MT-T250A/CSN43M-A30N/CSN43M-G10E/CSN43MT-T1500A/CSN43MT-T1200A/CSN43MT-T250A/CSN43MT-BN250/CSNB43M-A30N/CSNB43M-G10E/CSNB43MT-T250A/SNMN432-A30/SNMN432-G10E/SNMN432-T1500A/SNMN432-T1200A/SNMN433-ACK300/SNMN433-A30/SNMN433-G10E/SNMN433-T250A/NW100-H10E/NW100-T1500A/NW100-T1200A604.32
5 Day(s) or more 16012Right-handCSNH43M-ACK200/CSNH43M-ACK300/CSNH43M-A30N/CSNH43M-H10E/CSNH43M-G10E/CSNH43MT-T1500A/CSNH43MT-T1200A/CSNH43MT-T250A/CSN43M-A30N/CSN43M-G10E/CSN43MT-T1500A/CSN43MT-T1200A/CSN43MT-T250A/CSN43MT-BN250/CSNB43M-A30N/CSNB43M-G10E/CSNB43MT-T250A/SNMN432-A30/SNMN432-G10E/SNMN432-T1500A/SNMN432-T1200A/SNMN433-ACK300/SNMN433-A30/SNMN433-G10E/SNMN433-T250A/NW100-H10E/NW100-T1500A/NW100-T1200A606.82
5 Day(s) or more 20016Right-handCSNH43M-ACK200/CSNH43M-ACK300/CSNH43M-A30N/CSNH43M-H10E/CSNH43M-G10E/CSNH43MT-T1500A/CSNH43MT-T1200A/CSNH43MT-T250A/CSN43M-A30N/CSN43M-G10E/CSN43MT-T1500A/CSN43MT-T1200A/CSN43MT-T250A/CSN43MT-BN250/CSNB43M-A30N/CSNB43M-G10E/CSNB43MT-T250A/SNMN432-A30/SNMN432-G10E/SNMN432-T1500A/SNMN432-T1200A/SNMN433-ACK300/SNMN433-A30/SNMN433-G10E/SNMN433-T250A/NW100-H10E/NW100-T1500A/NW100-T1200A609.83

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Processing Applications Flat Surface / Slotting Work Material General Steel, Carbon Steel, Alloy Steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Finish Classification Rough / Medium Processing Max. Cutting Depth (Ad)(mm) 6.5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)