• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SEC-Wave Repeater, WRX2000E Type

SEC-Wave Repeater, WRX2000E Type

Optimizes cutting edge placement to realize low resistance and low vibration machining. Smooth chip discharge and high body rigidity are made possible by the lead groove and special pocket shape.

PDF

 
Part Number
WRX2020E1820
WRX2020E3620
WRX2025E1825
WRX2025E2725
WRX2032E1832
WRX2032E2732
WRX2040E1832
WRX2040E3642
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFlute Diameter D
(φ)
Overall Length (L)
(mm)
Link Diameter (d)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
ap
(mm)
Detail Type Suitable Tip Effective No. of Blades Weight
(kg)
No. of Steps
5 Day(s) or more 201202044018Short Cutting Blade TypeAXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1/AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL100020.32
5 Day(s) or more 201302044536Standard TypeAXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1/AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL100010.34
5 Day(s) or more 251302564518Short Cutting Blade TypeAXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1/AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL100030.42
5 Day(s) or more 251302564527Standard TypeAXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1/AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL100020.43
5 Day(s) or more 321403285018Short Cutting Blade TypeAXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1/AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL100040.82
Quote 321303294527Standard TypeAXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1/AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL100030.73
5 Day(s) or more 4016032104018Short Cutting Blade TypeAXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1/AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL100051.12
5 Day(s) or more 4013042164536Standard TypeAXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1/AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL100041.24

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Slotting Work Material General Steel, Carbon Steel, Alloy Steel / Pre-Hardened Steel, Tool Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Alloy / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy Mounting Method Handle Type
Finish Classification Rough / Medium Processing Max. Cutting Depth (Ad)(mm) 18~36

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)