• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SEC-Wave Mill WAX3000E/EL Type, for chip blade tip nose radius less than 3.2

SEC-Wave Mill WAX3000E/EL Type, for chip blade tip nose radius less than 3.2

High-speed, high-efficiency machining cutter capable of rough machining to finish machining of non-ferrous metals, including aluminum alloy.

PDF

 
Part Number
WAX3020E3.2
WAX3025E3.2
WAX3025EL3.2
WAX3032E3.2
WAX3032EL3.2
WAX3040E3.2
WAX3040EL3.2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFlute Diameter D
(φ)
Overall Length (L)
(mm)
Link Diameter (d)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Suitable Tip Weight
(kg)
5 Day(s) or more 2013020160AECT160404PEFRA-H1/AECT160404PEFRA-DL1000/AECT160408PEFRA-H1/AECT160408PEFRA-DL1000/AECT160412PEFRA-H1/AECT160412PEFRA-DL1000/AECT160416PEFRA-H1/AECT160416PEFRA-DL1000/AECT160420PEFRA-H1/AECT160420PEFRA-DL1000/AECT160430PEFRA-H1/AECT160430PEFRA-DL1000/AECT160432PEFRA-H1/AECT160432PEFRA-DL1000/AECT160440PEFRA-H1/AECT160440PEFRA-DL1000/AECT160450PEFRA-H1/AECT160450PEFRA-DL10000.25
5 Day(s) or more 2514025260AECT160404PEFRA-H1/AECT160404PEFRA-DL1000/AECT160408PEFRA-H1/AECT160408PEFRA-DL1000/AECT160412PEFRA-H1/AECT160412PEFRA-DL1000/AECT160416PEFRA-H1/AECT160416PEFRA-DL1000/AECT160420PEFRA-H1/AECT160420PEFRA-DL1000/AECT160430PEFRA-H1/AECT160430PEFRA-DL1000/AECT160432PEFRA-H1/AECT160432PEFRA-DL1000/AECT160440PEFRA-H1/AECT160440PEFRA-DL1000/AECT160450PEFRA-H1/AECT160450PEFRA-DL10000.42
5 Day(s) or more 2520025260AECT160404PEFRA-H1/AECT160404PEFRA-DL1000/AECT160408PEFRA-H1/AECT160408PEFRA-DL1000/AECT160412PEFRA-H1/AECT160412PEFRA-DL1000/AECT160416PEFRA-H1/AECT160416PEFRA-DL1000/AECT160420PEFRA-H1/AECT160420PEFRA-DL1000/AECT160430PEFRA-H1/AECT160430PEFRA-DL1000/AECT160432PEFRA-H1/AECT160432PEFRA-DL1000/AECT160440PEFRA-H1/AECT160440PEFRA-DL1000/AECT160450PEFRA-H1/AECT160450PEFRA-DL10000.63
5 Day(s) or more 3215032270AECT160404PEFRA-H1/AECT160404PEFRA-DL1000/AECT160408PEFRA-H1/AECT160408PEFRA-DL1000/AECT160412PEFRA-H1/AECT160412PEFRA-DL1000/AECT160416PEFRA-H1/AECT160416PEFRA-DL1000/AECT160420PEFRA-H1/AECT160420PEFRA-DL1000/AECT160430PEFRA-H1/AECT160430PEFRA-DL1000/AECT160432PEFRA-H1/AECT160432PEFRA-DL1000/AECT160440PEFRA-H1/AECT160440PEFRA-DL1000/AECT160450PEFRA-H1/AECT160450PEFRA-DL10000.75
5 Day(s) or more 3222032270AECT160404PEFRA-H1/AECT160404PEFRA-DL1000/AECT160408PEFRA-H1/AECT160408PEFRA-DL1000/AECT160412PEFRA-H1/AECT160412PEFRA-DL1000/AECT160416PEFRA-H1/AECT160416PEFRA-DL1000/AECT160420PEFRA-H1/AECT160420PEFRA-DL1000/AECT160430PEFRA-H1/AECT160430PEFRA-DL1000/AECT160432PEFRA-H1/AECT160432PEFRA-DL1000/AECT160440PEFRA-H1/AECT160440PEFRA-DL1000/AECT160450PEFRA-H1/AECT160450PEFRA-DL10001.2
5 Day(s) or more 4016032370AECT160404PEFRA-H1/AECT160404PEFRA-DL1000/AECT160408PEFRA-H1/AECT160408PEFRA-DL1000/AECT160412PEFRA-H1/AECT160412PEFRA-DL1000/AECT160416PEFRA-H1/AECT160416PEFRA-DL1000/AECT160420PEFRA-H1/AECT160420PEFRA-DL1000/AECT160430PEFRA-H1/AECT160430PEFRA-DL1000/AECT160432PEFRA-H1/AECT160432PEFRA-DL1000/AECT160440PEFRA-H1/AECT160440PEFRA-DL1000/AECT160450PEFRA-H1/AECT160450PEFRA-DL10001
5 Day(s) or more 4022032370AECT160404PEFRA-H1/AECT160404PEFRA-DL1000/AECT160408PEFRA-H1/AECT160408PEFRA-DL1000/AECT160412PEFRA-H1/AECT160412PEFRA-DL1000/AECT160416PEFRA-H1/AECT160416PEFRA-DL1000/AECT160420PEFRA-H1/AECT160420PEFRA-DL1000/AECT160430PEFRA-H1/AECT160430PEFRA-DL1000/AECT160432PEFRA-H1/AECT160432PEFRA-DL1000/AECT160440PEFRA-H1/AECT160440PEFRA-DL1000/AECT160450PEFRA-H1/AECT160450PEFRA-DL10001.4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Slotting Work Material Aluminum Alloy Mounting Method Handle Type
Finish Classification Rough / Medium Processing Max. Cutting Depth (Ad)(mm) 16–18

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)