• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Long Type Socket for Electric Drill

Long Type Socket for Electric Drill

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Ideal for work that requires depth

[Features]
· The hex shank is press fit for resistance to torsion and breakage (supports 7.2 V, 14.4 V, 18 V).
· The socket part is a hexagonal surface type that does not damage the corners of bolts and nuts.
· It has a deep socket design for quick fastening of double nuts and preventing nuts from falling.
· Super-long type socket part with a depth measuring 100 mm (EDS-14L or lower) or 110 mm (EDS-17L or higher).
· Uses carefully selected materials made in Japan.

Basic Specifications

Catalog

Japanese Only

Part Number
Opposite side dimensions(mm)

Refine byกรองตาม

 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 17
 • 19
 • 21
 • 22
 • 24
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

 • 143
 • 153
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Socket Depth(mm)

Refine byกรองตาม

 • 100
 • 110
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
 • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
 • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
10
143
100
2 Day(s) or more
-

Part Number : EDS-10L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Socket Bit (For Electric Drill)
 • Opposite side dimensions(mm)
  10
 • Overall Length(mm)
  143
 • Shaft measurements(mm)
  6.35
 • Single Item / Set Classification
  Single Item
 • Socket Depth(mm)
  100
 • Material
  SCM435
 • Weight(g)
  85
 • Socket Section Outer Diameter(mm)
  14.5
 • Hexagonal Section Depth(mm)
  15
 • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
  195×35
 • Guaranteed Torque(N·m)
  75
 • Features
  Hexagon shank part is a press fitted type, so it is resistant to twisting or breaking (7.2 V, 14.4 V, 18 V compatible). Socket is a hexagonal surface type that prevents damage to bolt/nut corners. The deep socket is designed for fast rotations and to prevent nut dropping.
12
143
100
2 Day(s) or more
-

Part Number : EDS-12L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Socket Bit (For Electric Drill)
 • Opposite side dimensions(mm)
  12
 • Overall Length(mm)
  143
 • Shaft measurements(mm)
  6.35
 • Single Item / Set Classification
  Single Item
 • Socket Depth(mm)
  100
 • Material
  SCM435
 • Weight(g)
  95
 • Socket Section Outer Diameter(mm)
  17.5
 • Hexagonal Section Depth(mm)
  20
 • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
  195×35
 • Guaranteed Torque(N·m)
  75
 • Features
  Hexagon shank part is a press fitted type, so it is resistant to twisting or breaking (7.2 V, 14.4 V, 18 V compatible). Socket is a hexagonal surface type that prevents damage to bolt/nut corners. The deep socket is designed for fast rotations and to prevent nut dropping.
13
143
100
2 Day(s) or more
-

Part Number : EDS-13L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Socket Bit (For Electric Drill)
 • Opposite side dimensions(mm)
  13
 • Overall Length(mm)
  143
 • Shaft measurements(mm)
  6.35
 • Single Item / Set Classification
  Single Item
 • Socket Depth(mm)
  100
 • Material
  SCM435
 • Weight(g)
  100
 • Socket Section Outer Diameter(mm)
  17.9
 • Hexagonal Section Depth(mm)
  20
 • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
  195×35
 • Guaranteed Torque(N·m)
  75
 • Features
  Hexagon shank part is a press fitted type, so it is resistant to twisting or breaking (7.2 V, 14.4 V, 18 V compatible). Socket is a hexagonal surface type that prevents damage to bolt/nut corners. The deep socket is designed for fast rotations and to prevent nut dropping.
14
143
100
4 Day(s) or more
-

Part Number : EDS-14L
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Socket Bit (For Electric Drill)
 • Opposite side dimensions(mm)
  14
 • Overall Length(mm)
  143
 • Shaft measurements(mm)
  6.35
 • Single Item / Set Classification
  Single Item
 • Socket Depth(mm)
  100
 • Material
  SCM435
 • Weight(g)
  115
 • Socket Section Outer Diameter(mm)
  19.5
 • Hexagonal Section Depth(mm)
  20
 • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
  195×35
 • Guaranteed Torque(N·m)
  75
 • Features
  Hexagon shank part is a press fitted type, so it is resistant to twisting or breaking (7.2 V, 14.4 V, 18 V compatible). Socket is a hexagonal surface type that prevents damage to bolt/nut corners. The deep socket is designed for fast rotations and to prevent nut dropping.
17
153
110
2 Day(s) or more
-

Part Number : EDS-17L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Socket Bit (For Electric Drill)
 • Opposite side dimensions(mm)
  17
 • Overall Length(mm)
  153
 • Shaft measurements(mm)
  6.35
 • Single Item / Set Classification
  Single Item
 • Socket Depth(mm)
  110
 • Material
  SCM435
 • Weight(g)
  160
 • Socket Section Outer Diameter(mm)
  23.5
 • Hexagonal Section Depth(mm)
  30
 • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
  205×35
 • Guaranteed Torque(N·m)
  75
 • Features
  Hexagon shank part is a press fitted type, so it is resistant to twisting or breaking (7.2 V, 14.4 V, 18 V compatible). Socket is a hexagonal surface type that prevents damage to bolt/nut corners. The deep socket is designed for fast rotations and to prevent nut dropping.
19
153
110
2 Day(s) or more
-

Part Number : EDS-19L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Socket Bit (For Electric Drill)
 • Opposite side dimensions(mm)
  19
 • Overall Length(mm)
  153
 • Shaft measurements(mm)
  6.35
 • Single Item / Set Classification
  Single Item
 • Socket Depth(mm)
  110
 • Material
  SCM435
 • Weight(g)
  180
 • Socket Section Outer Diameter(mm)
  26
 • Hexagonal Section Depth(mm)
  30
 • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
  205×35
 • Guaranteed Torque(N·m)
  75
 • Features
  Hexagon shank part is a press fitted type, so it is resistant to twisting or breaking (7.2 V, 14.4 V, 18 V compatible). Socket is a hexagonal surface type that prevents damage to bolt/nut corners. The deep socket is designed for fast rotations and to prevent nut dropping.
21
153
110
4 Day(s) or more
-

Part Number : EDS-21L
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Socket Bit (For Electric Drill)
 • Opposite side dimensions(mm)
  21
 • Overall Length(mm)
  153
 • Shaft measurements(mm)
  6.35
 • Single Item / Set Classification
  Single Item
 • Socket Depth(mm)
  110
 • Material
  SCM435
 • Weight(g)
  210
 • Socket Section Outer Diameter(mm)
  28.5
 • Hexagonal Section Depth(mm)
  30
 • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
  205×35
 • Guaranteed Torque(N·m)
  75
 • Features
  Hexagon shank part is a press fitted type, so it is resistant to twisting or breaking (7.2 V, 14.4 V, 18 V compatible). Socket is a hexagonal surface type that prevents damage to bolt/nut corners. The deep socket is designed for fast rotations and to prevent nut dropping.
22
153
110
4 Day(s) or more
-

Part Number : EDS-22L
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Socket Bit (For Electric Drill)
 • Opposite side dimensions(mm)
  22
 • Overall Length(mm)
  153
 • Shaft measurements(mm)
  6.35
 • Single Item / Set Classification
  Single Item
 • Socket Depth(mm)
  110
 • Material
  SCM435
 • Weight(g)
  220
 • Socket Section Outer Diameter(mm)
  29.5
 • Hexagonal Section Depth(mm)
  30
 • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
  205×35
 • Guaranteed Torque(N·m)
  75
 • Features
  Hexagon shank part is a press fitted type, so it is resistant to twisting or breaking (7.2 V, 14.4 V, 18 V compatible). Socket is a hexagonal surface type that prevents damage to bolt/nut corners. The deep socket is designed for fast rotations and to prevent nut dropping.
24
153
110
2 Day(s) or more
-

Part Number : EDS-24L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Product Type
  Socket Bit (For Electric Drill)
 • Opposite side dimensions(mm)
  24
 • Overall Length(mm)
  153
 • Shaft measurements(mm)
  6.35
 • Single Item / Set Classification
  Single Item
 • Socket Depth(mm)
  110
 • Material
  SCM435
 • Weight(g)
  315
 • Socket Section Outer Diameter(mm)
  32.8
 • Hexagonal Section Depth(mm)
  30
 • Packing Dimensions (Height x Width)(mm)
  205×35
 • Guaranteed Torque(N·m)
  75
 • Features
  Hexagon shank part is a press fitted type, so it is resistant to twisting or breaking (7.2 V, 14.4 V, 18 V compatible). Socket is a hexagonal surface type that prevents damage to bolt/nut corners. The deep socket is designed for fast rotations and to prevent nut dropping.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

 1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)