• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
4-Size Board Ratchet Wrench

4-Size Board Ratchet Wrench

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Made lighter for easy gripping, as reinforced plastic is used in the body.
· The plate section of the body is made from strong, durable stainless steel.
· With 18 gear teeth, the ratchet drive angle is 20°.
· The ratchet part has enough strength for final tightening.
· 1 piece fits 4 sizes.
· Vinyl case is provided with PRW-300

Basic Specifications

Part Number
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

 • 115
 • 140
 • 146
 • 165
 • 190
 • 215
 • 240
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Width across flat dimension(mm)

Refine byกรองตาม

 • 5.5×6×7×8
 • 8×10×12×13
 • 9×10×11×12
 • 10×12×13×14
 • 13×14×15×17
 • 13×17×19×21
 • 19×21×22×24
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Single Product/Set Classification

Refine byกรองตาม

 • Single Item
 • Set Parts
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Set Content (Nos.)

Refine byกรองตาม

 • 3
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Set Content (mm)

Refine byกรองตาม

 • 5.5×6×7×8、9×10×11×12、13×14×15×17
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
 • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
 • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
115
5.5×6×7×8
Single Item
-
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : PRW-1
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Type
  Plate Ratchet Wrench
 • Ratchet mechanism
  Included
 • Swivel (flex)
  Not Included
 • Overall Length(mm)
  115
 • Width across flat dimension(mm)
  5.5×6×7×8
 • Single Product/Set Classification
  Single Item
 • Set Content (Nos.)
  -
 • Set Content (mm)
  -
 • Major Diameter(mm)
  Small: 16/large: 17
 • Guaranteed Torque(N·m)
  Small: 7.1, large: 9.4
 • Weight(g)
  65
 • Material
  SUS420J2/Cr-V
 • Specifications
  12-Sided Surface
 • Features
  Made lighter for easy gripping, as reinforced plastic is used in the body. There are 18 gears driven by a 20 degree ratchet. 4 sizes can be used with one ratchet.
 • Intended Use
  Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
140
9×10×11×12
Single Item
-
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : PRW-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Type
  Plate Ratchet Wrench
 • Ratchet mechanism
  Included
 • Swivel (flex)
  Not Included
 • Overall Length(mm)
  140
 • Width across flat dimension(mm)
  9×10×11×12
 • Single Product/Set Classification
  Single Item
 • Set Content (Nos.)
  -
 • Set Content (mm)
  -
 • Major Diameter(mm)
  Small: 22/large: 24
 • Guaranteed Torque(N·m)
  Small: 44.1, large: 47.1
 • Weight(g)
  115
 • Material
  SUS420J2/Cr-V
 • Specifications
  12-Sided Surface
 • Features
  Made lighter for easy gripping, as reinforced plastic is used in the body. There are 18 gears driven by a 20 degree ratchet. 4 sizes can be used with one ratchet.
 • Intended Use
  Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
146
8×10×12×13
Single Item
-
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : PRW-3
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Type
  Plate Ratchet Wrench
 • Ratchet mechanism
  Included
 • Swivel (flex)
  Not Included
 • Overall Length(mm)
  146
 • Width across flat dimension(mm)
  8×10×12×13
 • Single Product/Set Classification
  Single Item
 • Set Content (Nos.)
  -
 • Set Content (mm)
  -
 • Major Diameter(mm)
  Small: 22/large: 28
 • Guaranteed Torque(N·m)
  Small: 23.5, large: 82.4
 • Weight(g)
  130
 • Material
  SUS420J2/Cr-V
 • Specifications
  12-Sided Surface
 • Features
  Made lighter for easy gripping, as reinforced plastic is used in the body. There are 18 gears driven by a 20 degree ratchet. 4 sizes can be used with one ratchet.
 • Intended Use
  Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
165
10×12×13×14
Single Item
-
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : PRW-4
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Type
  Plate Ratchet Wrench
 • Ratchet mechanism
  Included
 • Swivel (flex)
  Not Included
 • Overall Length(mm)
  165
 • Width across flat dimension(mm)
  10×12×13×14
 • Single Product/Set Classification
  Single Item
 • Set Content (Nos.)
  -
 • Set Content (mm)
  -
 • Major Diameter(mm)
  Small: 24/large: 28
 • Guaranteed Torque(N·m)
  Small: 47.1, large: 94.1
 • Weight(g)
  150
 • Material
  SUS420J2/Cr-V
 • Specifications
  12-Sided Surface
 • Features
  Made lighter for easy gripping, as reinforced plastic is used in the body. There are 18 gears driven by a 20 degree ratchet. 4 sizes can be used with one ratchet.
 • Intended Use
  Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
190
13×14×15×17
Single Item
-
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : PRW-5
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Type
  Plate Ratchet Wrench
 • Ratchet mechanism
  Included
 • Swivel (flex)
  Not Included
 • Overall Length(mm)
  190
 • Width across flat dimension(mm)
  13×14×15×17
 • Single Product/Set Classification
  Single Item
 • Set Content (Nos.)
  -
 • Set Content (mm)
  -
 • Major Diameter(mm)
  Small: 28/large: 32
 • Guaranteed Torque(N·m)
  Small: 94.1, large: 129.4
 • Weight(g)
  220
 • Material
  SUS420J2/Cr-V
 • Specifications
  12-Sided Surface
 • Features
  Made lighter for easy gripping, as reinforced plastic is used in the body. There are 18 gears driven by a 20 degree ratchet. 4 sizes can be used with one ratchet.
 • Intended Use
  Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
215
13×17×19×21
Single Item
-
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : PRW-6
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Type
  Plate Ratchet Wrench
 • Ratchet mechanism
  Included
 • Swivel (flex)
  Not Included
 • Overall Length(mm)
  215
 • Width across flat dimension(mm)
  13×17×19×21
 • Single Product/Set Classification
  Single Item
 • Set Content (Nos.)
  -
 • Set Content (mm)
  -
 • Major Diameter(mm)
  Small: 32/large: 39
 • Guaranteed Torque(N·m)
  Small: 94.1, large: 258.9
 • Weight(g)
  305
 • Material
  SUS420J2/Cr-V
 • Specifications
  12-Sided Surface
 • Features
  Made lighter for easy gripping, as reinforced plastic is used in the body. There are 18 gears driven by a 20 degree ratchet. 4 sizes can be used with one ratchet.
 • Intended Use
  Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
240
19×21×22×24
Single Item
-
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : PRW-7
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Type
  Plate Ratchet Wrench
 • Ratchet mechanism
  Included
 • Swivel (flex)
  Not Included
 • Overall Length(mm)
  240
 • Width across flat dimension(mm)
  19×21×22×24
 • Single Product/Set Classification
  Single Item
 • Set Content (Nos.)
  -
 • Set Content (mm)
  -
 • Major Diameter(mm)
  Small: 40/large: 42
 • Guaranteed Torque(N·m)
  Small: 258.9, large: 353
 • Weight(g)
  370
 • Material
  SUS420J2/Cr-V
 • Specifications
  12-Sided Surface
 • Features
  Made lighter for easy gripping, as reinforced plastic is used in the body. There are 18 gears driven by a 20 degree ratchet. 4 sizes can be used with one ratchet.
 • Intended Use
  Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.
115 ~ 240
5.5×6×7×8 / 9×10×11×12 / 13×14×15×17
Set Parts
3
5.5×6×7×8、9×10×11×12、13×14×15×17
2 Day(s) or more
-

Part Number : PRW-300
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

 • Type
  Plate Ratchet Wrench
 • Ratchet mechanism
  Included
 • Swivel (flex)
  Not Included
 • Overall Length(mm)
  115 ~ 240
 • Width across flat dimension(mm)
  5.5×6×7×8 / 9×10×11×12 / 13×14×15×17
 • Single Product/Set Classification
  Set Parts
 • Set Content (Nos.)
  3
 • Set Content (mm)
  5.5×6×7×8、9×10×11×12、13×14×15×17
 • Major Diameter(mm)
  -
 • Guaranteed Torque(N·m)
  -
 • Weight(g)
  400
 • Material
  SUS420J2/Cr-V
 • Specifications
  Includes Vinyl Case.
 • Features
  Made lighter for easy gripping, as reinforced plastic is used in the body. There are 18 gears driven by a 20 degree ratchet. 4 sizes can be used with one ratchet.
 • Intended Use
  Ideal for fixing and removing bolts and nuts used in all industries such as machinery, equipment, piping, and construction. Can be widely used as a tool for servicing of electronic components and vehicles.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

 1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)