• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Portable Cutter Blue (Offset)

Diamond Portable Cutter Blue (Offset)

A standard type with excellent balance of sharpness and tool life

[Features]
· A corner cutter with a protective cover attached to the flange for improved safety

PDF

Japanese Only

Part Number
OSBL4-2.2-15-AS20
OSBL4-2.2-15-AS60
OSBL4-2.2-20-AS20
OSBL4-3-15-AS50
OSBL4-3-15-AS60
OSBL4-3-20-AS40
OSBL4-3-20-AS50
OSBL4-3-20-AS60
OSBL4-4-15-AS40
OSBL4-4-15-AS50
OSBL4-4-15-AS60
OSBL4-4-20-AS40
OSBL4-4-20-AS50
OSBL4-4-20-AS60
OSBL4-4.5-15-AS40
OSBL4-4.5-15-AS50
OSBL4-4.5-15-AS60
OSBL4-4.5-20-AS40
OSBL4-4.5-20-AS50
OSBL4-4.5-20-AS60
OSBL5-2.2-20-AS20
OSBL5-2.2-20-AS50
OSBL5-2.2-22-AS50
OSBL5-3-20-AS40
OSBL5-3-20-AS50
OSBL5-3-20-AS60
OSBL5-3-22-AS40
OSBL5-3-22-AS50
OSBL5-3-22-AS60
OSBL5-4-20-AS40
OSBL5-4-20-AS50
OSBL5-4-20-AS60
OSBL5-4-22-AS40
OSBL5-4-22-AS50
OSBL5-4-22-AS60
OSBL5-4.5-20-AS40
OSBL5-4.5-20-AS50
OSBL5-4.5-20-AS60
OSBL5-4.5-22-AS40
OSBL5-4.5-22-AS50
OSBL5-4.5-22-AS60
W02S004C41
W02S004C42
W02S004C51
W02S004C52
W02S004C61
W02S004C62
W02S005C42
W02S005C43
W02S005C62
W02S005C63
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOutside Diameter
(mm)
Blade Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Outside Diameter
(Inch)
Bonding Material
32 Day(s) or more 101.62.2154AS20
32 Day(s) or more 101.62.2154AS60
32 Day(s) or more 101.62.2204AS20
32 Day(s) or more 101.63154AS50
32 Day(s) or more 101.63154AS60
32 Day(s) or more 101.63204AS40
32 Day(s) or more 101.63204AS50
32 Day(s) or more 101.63204AS60
32 Day(s) or more 101.64154AS40
Quote 101.64154AS50
32 Day(s) or more 101.64154AS60
32 Day(s) or more 101.64204AS40
32 Day(s) or more 101.64204AS50
32 Day(s) or more 101.64204AS60
32 Day(s) or more 101.64.5154AS40
32 Day(s) or more 101.64.5154AS50
32 Day(s) or more 101.64.5154AS60
32 Day(s) or more 101.64.5204AS40
32 Day(s) or more 101.64.5204AS50
32 Day(s) or more 101.64.5204AS60
32 Day(s) or more 1272.2205AS20
3 Day(s) or more 1272.2205AS50
3 Day(s) or more 1272.2225AS50
32 Day(s) or more 1273205AS40
32 Day(s) or more 1273205AS50
32 Day(s) or more 1273205AS60
32 Day(s) or more 1273225AS40
32 Day(s) or more 1273225AS50
32 Day(s) or more 1273225AS60
32 Day(s) or more 1274205AS40
32 Day(s) or more 1274205AS50
32 Day(s) or more 1274205AS60
32 Day(s) or more 1274225AS40
32 Day(s) or more 1274225AS50
32 Day(s) or more 1274225AS60
32 Day(s) or more 1274.5205AS40
32 Day(s) or more 1274.5205AS50
32 Day(s) or more 1274.5205AS60
32 Day(s) or more 1274.5225AS40
32 Day(s) or more 1274.5225AS50
32 Day(s) or more 1274.5225AS60
6 Day(s) or more 101.62.2154AS40
6 Day(s) or more 101.62.2204AS40
32 Day(s) or more 101.62.2154AS50
32 Day(s) or more 101.62.2204AS50
32 Day(s) or more 101.62.2154AS60
32 Day(s) or more 101.62.2204AS60
6 Day(s) or more 1272.2205AS40
6 Day(s) or more 1272.2225AS40
6 Day(s) or more 1272.2205AS60
6 Day(s) or more 1272.2225AS60

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Diamond Cutter Wheel Model Segment Type Specifications For Both Dry and Wet Type
Use Concrete and Mortar

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)