• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Aedes Mosquito Barrier

Part Number

Configured Part Number is shown.

431605

Part Number
431605
Part NumberVolume DiscountDays to ShipFeatures Use Mass
(g)
Amount Of Content
3 Day(s) Creates an insect-repelling space that lasts for 8 hours by spraying onto the ground or the bush.To create a space with no Aedes mosquitoes outdoors.4641 pc (450 ml)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Insecticide Trusco Code 391-5182 Amount Of Content 1 pc (450 ml)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 431605 in the Aedes Mosquito Barrier series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)