• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Oil Absorbing Mat DP-X Economy Mat (Rolled Type) (Part Numbers)

Part Number

Configured Part Number is shown.

F-221

Part Number
F-221
Part NumberVolume DiscountDays to ShipMass Oil Absorbency Material Amount Of Content
3 Day(s) 8.75kg27 L/rollFront Surface, Polyester / Back Surface, Polyethylene1 Roll

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Oil / Water Absorbent Mats Shape Roll Model Color Gray
Width(mm) 900 Length 25m Thickness(mm) 1.5
Trusco Code 408-8441 Amount Of Content 1 Roll

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-221 in the Oil Absorbing Mat DP-X Economy Mat (Rolled Type) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)