• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Rectangular Column Single Rock Diamond Dresser

Rectangular Column Single Rock Diamond Dresser
  • On Sale Till 31/12/2018

[Features]
· As it is a prismatic diamond, the change in diamond contact area after hitting the entire surface is small, stable dressing is possible and it has a long life.
[Applications]
· Modification of grindstone and removal of clogged grinding layers.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TKDD-11-06
TKDD-11-08
TKDD-12-06
TKDD-12-08
Part NumberVolume DiscountDays to ShipDiameter
(mm)
Mass Trusco Code Material
4 Day(s) or more 1172.8g400-4647Carbon Steel for artificial diamond mechanical structure (S45C)
4 Day(s) or more 1172.9g400-4655Carbon Steel for artificial diamond mechanical structure (S45C)
4 Day(s) or more 1286.3g400-4663Carbon Steel for artificial diamond mechanical structure (S45C)
4 Day(s) or more 1286.4g400-4671Carbon Steel for artificial diamond mechanical structure (S45C)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Diamond Dresser Overall Length(mm) 100

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)